Trasy na nordic walking > Brtnický hřbet přes vrch Strážnice

Brtnický hřbet přes vrch Strážnice

Délka trasy: 10,6 km, převýšení: 210 m

Autor trasy:
jan.grznar

O trase

Trasa okolím historického městečka Brtnice, která oplývá dlouhými výhledy do zvlněné krajiny a zároveň nás vede kolem historicky nejcennějších brtnických památek – zámku, kláštera, fary a obou kostelů.

Start je v blízkosti v ulici Zašpitál v blízkosti barokního bývalého rabínského domu. Odtud se trasa ubírá nábřežním parčíkem, přes řeku, kolem židovského hřbitova vzhůru na návrší. Tady se můžeme pokochat výhledy na městečko. Po polních cestách dojdeme až na křižovatku silnic Brtnice – Malé – Bransouze.

Okolí vrchu Strážnice

Vydáme se podél silnice na Malé a asi po 100 metrech už zase míříme doprava vzhůru k vrchu Strážnice. Už jsme skoro na vrcholu a tu se dáme doleva po loukách, kolem remízků, kde můžeme s trochou štěstí zahlédnout srnčí zvěř. Míříme k posedu na okraji borového lesa a po louce klesáme zpět k silnici na Malé. Na asfaltové cestě se dáme doprava asi 150 metrů. Před zatáčkou odbočíme doprava na polní cestu. Ta nás povede po hřbetu vrchu Strážnice. Zde jsou nádherné dlouhé výhledy na blízké obce Malé a Panská Lhota, ale i trochu vzdálenější Komárovice, Střížov nebo dokonce Vysoké Studnice. Cesta vede téměř po rovině mezi poli. Jakmile mineme po pravici lesík, po zhruba 80 metrech odbočíme doprava do kopce. Před sebou budeme mít sloupy vysokého napětí. Dojdeme na horizont, zde se dáme doleva a pokračujeme téměř po rovině po polní cestě až k silnici Brtnice – Panská Lhota. Dáme se po asfaltce doprava až na křižovatku silnic. Tu přejdeme rovně a jsme zase na polní cestě, která nás dovede k osadě s 5 domy na konci ulice Rokštejnská.

Mezi rybníčky

Pokračujeme rovně po polní cestě až s asfaltové silnici směrem na Černé lesy. Odbočíme doleva na asfalt a po pár krocích dojdeme k rybníku. U stavidla odbočíme doprava na polní cestu, kolem malebných rybníčků. Ta nás dovede až ke stodole, kterou obejdeme z levé strany a překročíme státní silnici směrem na Třebíč. Po polní cestě, kolem chatových kolonií postupně klesáme až k ulici K Volejně. Chvíli kráčíme po asfaltce až k domům č.p. 337. Tu odbočíme doleva po několika kamenných schodem přecházíme náhon a míříme přes louku směrem ke hřbitovu. Po malém můstku přecházíme romantický tok říčky Brtnice a hned odbočujeme na cestičku po levém břehu řeky. Pokračujeme po pěšině stále po břehu až k železnému mostku.

Na dosah památkám města

U něj odbočíme doleva na asfaltovou cestu v ulici Na Podmoklí. To už před sebou vidíme faru. Dáme se po kostkách mezi farou a kostelem sv. Jakuba Většího. Před námi se otevírá výhled na bývalý Paulánský klášter. Na náměstíčku, jemuž dominuje žlutý dům se zelenými secesními prvky, kolem kašny se ubíráme vzhůru Lipartovou ulicí. Tady se určitě vyplatí ohlédnout. Poskytne nám to nádherný výhled na věž kostela svatého Jakuba. Po schodech a cestě s kočičími hlavami, kolem vysokých kamenných zdí, dojdeme až k brance a bráně vedoucí do zámeckého parku. (Na tomto místě se vyplatí na chvíli odbočit doleva a dojít až ke kostelu blahoslavené Juliány). V zámeckém parku dojdeme až k zámku, před mostkem se dáme po několika schodech dolů a na cestičce se držíme vlevo podél plotu anglické zahrady. Překročíme potůček, odbočíme vpravo, podél silnice, po trávě, dojdeme až k zámeckému rybníku. Obejdeme jej do protilehlého konce, brankou vyjdeme z parku, přejedeme ulici a pak už uličkami dokroužíme na výchozí bod.

Brtnice z vrchu Strážnice

Vlastnosti trasy Brtnický hřbet přes vrch Strážnice

Terén
převážně polní cesty, louky, park, několik krátkých asfaltových úseků
Značení
není turisticky značeno
Vhodné pro
nordic walking, běh, chůze

Výškový profil trasy
Výškový profil trasy Brtnic e - vrch Strážnice

Praktické informace

Parkování možno na konci ulice. Jedná se o příjemně kopcovitý terén. Polní cesty, malebné výhledy, celá řada památek.

Zajímavosti na trase

Brtnice má mnohé co nabídnout. Turistické informace o Brtnici naleznete na na webu města.

Kostel blahoslavené Juliány – uvnitř je jedinečný secesní oltář. V českém prostoru se jedná o úplný unikát. Po většinu roku je otevřená věž se zajímavou expozicí. Z vrchu je krásný výhled na městečko.

Kostel sv. Jakuba Většího – pod oltářem je leží kostra Fidelia – kostry z ranných časů křesťanství

Zámek Brtnice – dominanta města. Možné prohlídky.

Bývalý Paulánský klášter – barokní stavba. Dnes jsou zde byty.

 

Fotogalerie z trasy
Brtnice z vrchu Strážnice
Brtnice na cestě ke Strážnici