Většinu svého života sedíme. Mnozí dokonce prosedí více, než prospí. Sedíme u jídla, cestou do a z práce, v práci, večer před televizí nebo s rodinou či přáteli … To není úplně dobrá bilance. Sed je statická zátěž, které bychom se měli vyhýbat. Poloha vsedě vyžaduje poměrně nízký energetický výdej, umožňuje přesnost pohybů horních končetin, a tím je pro mnohou činnost výhodná. Moderní člověk je zkrátka tvor sedavý.

Co se s tělem děje, když sedí?

Dochází k přetěžování bederní části zad, útlaku bederních obratlů a odsud vystupujících nervových kořenů. Také k deformaci páteře, zkracování a ochabování svalů, ke stlačovaní vnitřních orgánů, mnohem menšímu pohybu bránice, tím snížení kapacity plic a následně menšímu okysličování mozku. Dochází také pomalejšímu průtoku krve cévami a vzniku otoků na dolních končetinách. A tak bych mohla pokračovat dál a dál…

Postav se!

Z fyziologického hlediska je optimální při práci střídat sed, stoj a přecházení. Minimálně 2 – 4 x za hodinu vystřídat sezení stáním, přešlapováním na místě a krátkou procházkou. Jak? Dejte si sklenici s pitím do jiné místnosti, odpadkový koš umístěte na opačný konec kanceláře, kopírku umístěte na chodbu, na toaletu si dojděte po schodech do jiného patra… Zdrží vás to od práce? To ano, ale tato “vyrušení” mohou být ve výsledku pro vás a vaše tělo velmi přínosná. I pár kroků vás protáhne, pohybem se okysličíte a cestou z WC můžete dostat ten správný nápad, na který dlouho čekáte.

Co dělat, když už sedět musíme?

Sedět správně! Během déletrvajícího sedu bychom měli pravidelně měnit polohu horní části těla, např. střídavým nakláněním trupu dopředu a dozadu. Měnit postavení dolních končetin, optimálně si nastavit výšku pracovní židle a pokud to jde, tak i pracovního stolu. Využít možnosti alternativního sezení na klekačkách či balančních míčích, chodidla vypodložit klínem nebo balanční čočkou, záda opřít o měkký overball. A hlavně sedět co nejkratší možnou dobu.

Je jednoduché dělat prevenci, když už člověka něco bolí a je ochoten ve všem spolupracovat. Ale těžko o tomto faktu přesvědčit jedince, který je “pouze” aktuálně ohrožen a svým způsobem života k bolestem předurčen.

Zamyslete se sami, kolik denní doby strávíte sezením a kolik z tohoto času by se dalo fungovat jinak. A pak vyjděte ven, vezměte hůlky a vyzkoušejte třeba Nordic Walking.

Radost ze zdravého pohybu vám přeje Mirka Chromiaková, fyzioterapeutka a instruktorka Nordic Walking (www.fyziowalkingpoint.cz)